Sản phẩm

(+8424)3755 6888

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT SẢN PHẨM
STT (No)Chỉ tiêu (Norms)Đơn vị (Unit)

Đối với gạch ốp (For Wall Tiles)

Đối với gạch lát (For Wall Tiles)
Đối với gạch Granite, Porcelain (For Granite, Porcelain Tiles)
Tiêu chuẩn ISO 13006:2012
Phương pháp đo (Test method)
Tiêu chuẩn ISO 13006:2012 Phương pháp đo (Test method) Tiêu chuẩn ISO 13006:2012 Phương pháp đo (Test method)
Có men

Không men
1 Độ sai lệch kích thước % ± 0,5 ISO 10545-2 ± 0,5 ISO 10545-2 ± 0,5 ± 0,5 ISO 10545-2
2 Độ vuông góc % ± 0,5 ISO 10545-2 ± 0,5 ISO 10545-2 ± 0,5 ± 0,5 ISO 10545-2
3 Độ cong vênh % ± 0,5 ISO 10545-2 ± 0,5 ISO 10545-2 ± 0,5 ± 0,5 ISO 10545-2
4 Độ hút nước % >10 ISO 10545-3 3 < Δ ≤ 6 ISO 10545-3 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ISO 10545-3
5 Hệ số phá vỡ và độ bền uốn N/mm² ≥ 10 ISO 10545-4 ≥ 22 ISO 10545-4 ≥ 35 ≥ 35 ISO 10545-4
6 Độ chịu mài mòn bề mặt Cycles,lass ≥ 150 Cycles,lass 1 ISO 10545-7 ≥ 150 Cycles,lass 1 ISO 10545-7 ≥ 150 Cycles,lass 1 - ISO 10545-7
7 Độ mài mòn sâu mm³ - ISO 10545-6 - ISO 10545-6 - Maximum 175 ISO 10545-6
8 Độ bền giãn nở nhiệt dài 10-6/ºC <9x 10-6 ISO 10545-8 <9x 10-6 ISO 10545-8 <9x 10-6 <9x 10-6 ISO 10545-8
9 Độ bền hóa học - ≥ GB,GLC,GHC ISO 10545-13 ≥ GB,GLC,GHC ISO 10545-13 ≥ GB,GLC,GHC ≥ UB,ULC,UHC ISO 10545-13
10 Độ bền chống bám bẩn - Minimum class3 ISO 10545-14 Minimum class3 ISO 10545-14 Minimum class3 Minimum class3 ISO 10545-14

Câu hỏi của quý khách

Quý khách sử dụng các sản phẩm gạch ốp lát thương hiệu Mikado có thể chia sẻ và đặt câu hỏi với chúng tôi. Chúng tôi tiếp nhận và trả lời lại quý khách trong khoảng thời gian nhanh nhất. Trân trọng cảm ơn!