Sản phẩm

(+8424)3755 6888

CHẤT LƯỢNG GẠCH MEN

Mikado đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008; IOS 13006:2013 và các sản phẩm đã đạt tiêu chẩn Châu Âu E159-1984, tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6415:2005.

GẠCH ỐP

SẢN PHẨM TRANG TRÍ

Một số mẫu mới của sản phẩm gạch ốp trang trí, gạch ốp điểm thương hiệu Mikado, Cerinco được giới thiệu tới khách hàng.

GẠCH LÁT

THIẾT KẾ ẤN TƯỢNG

trên những không gian lớn...

NGÓI

ĐA DẠNG KIỂU DÁNG

Đẹp nhất cho mọi công trình, mọi mái nhà... Chất lượng bền và vững vàng với thời gian.

CHỨNG NHẬN THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM